Tesaři

 • opravy a rekonstrukce starších krovů (vč. památkově chráněných)
 • krovy na klíč
 • vikýře
 • nadkrokevní izolace (systémy STEICO či TOPDEK)
 • mezikrokevní izolace
 • pergoly a jiné tesařské konstrukce
 • dřevěné fasády
 • podlahy
 • laťování a bednění
 • obklady říms (palubky, Cetris, OSB)
 • interiérové obklady
 • hoblování a frézování řeziva
 • úpravy hran
 • impregnace a nátěry

používáme tyto materiály:

 • smrkový či jedlový masív
 • hranoly KVH i BSH
 • palubky obkladové (smrk, borovice, modřín, dub),
 • klasický i tatranský profil
 • palubky podlahové
 • desky OSB, CETRIS